miercuri, 17 octombrie 2012

Ținuta marelui preot cu cele trei misiuni (Exod 28)


1. Umerii
Pe fiecare umăr al său, marele preot Aaron purta o piatră de onix pe care erau săpate câte șase seminții ale lui Israel - ca o dovadă a faptului că cele douăsprezece seminții ale lui Israel erau purtate de Dumnezeu, în toate călătoriile lor, încât încălțămintea nu li s-a rupt, picioarele nu li s-au umflat, iar îmbrăcămintea nu s-a învechit pe perioada celor 40 de ani din pustia Sinai. „V-am purtatat și tot vreau să vă mai port”.
Marele preot îl simbolizează pe Domnul Isus care, purtând crucea pe umerii Săi, a purtat toate păcatele noastre și zilnic continuă să ne poarte povara (Psalmul 68).
       Dacă pe umerii lui Aaron erau pietre prețioase - onixuri, pe umerii Domnului Isus erau răni adânci și dureroase.
       Rostul scrierii tuturor semințiilor pe piatra de onix, era acela ca să nu se uite vreuna din ele.

2. Inima
Marele preot purta înscrise cu fire de aur în pieptarul judecății, în dreptul inimii (pe inima lui”), numele celor douăsprezece seminții cu aceeași justificare de a nu se uita niciuna din cele douăsprezece seminții ale lui Israel.
Inima Domnului Isus a fost străpunsă de o suliță
romană, iar din inima Sa a curs apă și sânge - simbol al Cuvântului (apa) și al Vieții (sângele).
Inima fiind locul central al ființei omenești, acolo în inima Domnului Isus, Dumnezeu a hotărât să fie scrise numele noastre ca o dovadă a prețuirii nemeritate cu care sântem onorați.

3. Capul. Fruntea.
Pe fruntea sa, marele preot purta o tăbliță de aur pe care erau scrise urmîtoarele cuvinte: „Sfințenie Domnului”.
„Nu văd nici-o pată în Israel”  - este declarația pe care
o face Dumnezeu despre un popor care a început cu isprava păcatului lor, vițelul de aur, ajungând până la jertfirea propriilor copii, aruncându-i în cazanul de foc al zeului păgân Moloh.
Da, despre un astfel de popor care caracterizează comportamentul tuturor oamenilor de pe pământ, și astăzi Dumnezeu  spune același lucru pentru toți cei care cred în marele nostru Preot, Domnul Isus, pe a cărui frunte, cu litere de sânge provocat de coroana cu spini, este scrisă sfințenia noastră şi anume: „nu văd nici-o pată în Biserica Mea”.
„Aaron va purta fărădelegile săvârșite de copiii lui
Israel, ...pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu”. (Exod 28:38)
Toate cele trei funcții ale Marelui Preot (din Vechiul
Testament) nu reprezentau altceva decât imaginea profetică a Domnului Isus (din Noul Testament) şi reprezintă realitatea tuturor umbrelor precedente.
Acum, când avem revelată realitatea, umbrele au apus
pentru totdeauna și orice pretenție de continuitate a sistemului preoțesc, sub orice formă sau justificare, este numai pentru cei ignoranți pentru că este caducă (adică expirată) deoarece are  la bază banul și nu principiul biblic „fără plată ați primit, fără plată să dați”.
„A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele
noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și Preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin”. (Apocalipsa 1:5-6)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu