luni, 22 octombrie 2012

Marea lecţie a magilor. (Matei 2:11)


Cel mai mare eveniment legat de nașterea Domnului
Isus a fost venirea magilor din Răsăritul îndepărtat. Cel puțin trei lucruri foarte importante au transmis aceştia întregii omeniri:

1. Ei studiau cerul, astrele și stelele.
Astrologia era una din cele mai vechi și mai exacte științe ale antichității care a început între cele două fluvii,  Tigrul și Eufratul, din vechiul Babilon. Astăzi, când avem cele mai moderne telescoape și scrutăm Universul până la 40 de miliarde de ani lumină, deși se petrec evenimente importante pe planeta noastră, aventura magilor nu s-a mai repetat în istorie.
Toată magia horoscoapelor nu este altceva decât o falsă imaginație bolnăvicioasă deoarece totul se bazează pe probabilități şi nu pe certitudini.
Cunoașterea de atunci se baza pe revelațiile cerului.
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu”. (Psalmul 19:1)
Orice ființă care se naște pe pământ are un astru
personal şi de aceea astronomii afirmă că pe firmamentul universului, în permanență, se nasc și dispar stele.
Atât de precisă era observația lor, a magilor, că la
apariția Stelei din Iacov (Numeri 24:17) deodată, spre deosebire de alte dăți, au luat decizia de a urmări mai atent evenimentul, constatând după analize pe care numai ei le știau, că au de-a face cu steaua unui mare și unic Împărat, stea ce mergea spre apus.
Ei aveau un profesor numit „mai marele Magilor” care,  
pe vremea lui Nebucadnețar, se numea Nergal Șarețer. (Ieremia 39:3)
De comun acord au hotărât să formeze o caravană, să
strângă aur, tămâie și smirnă, și să urmărească steaua pentru a aduce plecăciune și daruri marelui Împărat.
Aveau de trecut multe obstacole, neștiind unde și când se va oprii steaua, iar toate drumurile erau împânzite cu tâlhari. Au reuşit însă de au parcurs o distanță de peste 1200 de kilometrii până când Steaua s-a oprit la Ierusalim;   au început să întrebe oamenii, ajungând până la Irod -  guvernatorul orașului care i-a rugat ca la întoarcere să dea pe la el și să-i spună unde este acest Împărat ca să meargă și el să I se închine.
Este cea mai istorică, științifică și biblică probă a
divinității Domnului Isus. Dacă ne vom ocupa cu orice altceva și nu de cer, nu vom știi nimic niciodată.
      
2. Ei nu s-au închinat nici mamei, nici lui Iosif, ci numai Pruncului, Marelui Împărat.
Toți cei care pretind închinare și se închină la oase şi la  
chipuri cioplite, încalcă deliberat porunca dată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai.
Acești magi vor judeca lumea noastră idolatră pe care
o mai și numim creștină.

3. Prin cele trei daruri aduse, acești magi au vrut să arate lumii că numai Domnul Isus este adevăratul Împărat al lumii, marele Preot şi Mîntuitor.
Prin aurul adus spun lumii întregi că numai Dânsul este de acum înainte adevăratul şi unicul Împărat, iar prin tămîie că este marele Preot, desființând dinastia preoțească a lui Aaron şi instituind preoția universală a tuturor urmașilor Săi, făcând din ei „o împărăție şi preoți pentru Dumnezeu”. (Apocalipsa 1:6 și 5:10)
Toate sistemele religioase, cu toate ierarhiile lor, care
nu-L recunosc pe Domnul Isus ca fiind singurul Mare Preot,  după această lecție care ne-a fost dată, vor fi judecați nemilos de acești magi neclericali.
Smirna adusă de magi, simbol al suferinței, prevestea
jertfa mântuitoare a Domnului Isus de pe crucea Calvarului, jertfă care a ridicat păcatul întregii lumii.
Toată teologia pe care noi toți trebuie să o învățăm se cuprinde în lecția dată de acești magi!
Ei au plecat în țara lor pe o altă cale deoarece se
întâlniseră cu Cel ce este Calea, Adevărul și Viața.
Dumnezeii Babilonului, în religia lor milenară, nu au
mai primit închinarea magilor, cu siguranță, deoarece ei au găsit pe Împăratul Împăraților, pe marele Preot al lumii și pe Mântuitorul tuturor celor care-L recunosc ca singur Mijlocitor între Dumnezeu și om. Ajungând în Orientul Mijlociu am văzut că stelele, privite de acolo,  par mult mai mari decât le-am văzut, privindu-le din alte colţuri ale lumii – probabil din cauză că nopțile aici sânt foarte senine și aerul mult mai curat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu