vineri, 19 octombrie 2012

Betleemul şi Efrata. Persoane şi cetăţi.

Mica 5: 1-5 Manuscrisul Gottingen 943

Tot timpul am crezut că acestea sânt doar două localități
(pe care le-am și vizitat), astăzi însă am aflat, citind la 1 Cronici 4:4, că Betleem era fiul lui Efrata, descendenți din seminția lui Iuda, unul din cei 12 fii ai lui Iacov. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de  căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veciniciei. (Mica 5:2)
Toți copii lui Dumnezeu, biruitori, conform Apocalipsei
capitolul 2, vor primi în administrare astre sau luceferi cărora le vor da nume.
Dacă numărul oamenilor care au trăit pe pământ poate fi
estimat, numărul astrelor nu va putea fi niciodată – fapt recunoscut chiar de savanți.
Gândul pe care L-a avut Dumnezeu când a creat omul,
acela de a stăpâni o planetă minunată cum este Terra, a fost doar amânat, nicidecum abandonat.
Avem o perspectivă nu la nivelul unei cetăți ca Betleemul, ci la nivelul mărețului univers. „Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, ...vor străluci ca  stelele, în veac și în veci de veci”. (Daniel 12:3)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu