vineri, 5 octombrie 2012

„Foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei”. (Matei 25:40)       Este o așa de mare diferență între scara noastră de valori și scara de valori a Domnului Isus!
„Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă (Isaia 66:2).
Atât de mare e concurența pentru a fi însemnat într-o
Adunare, încât aproape că nici nu mai există această categorie de frați „foarte neînsemnați” pentru cei mai mulți. „Tot ce este înălțat înaintea oamenilor este o rușine înaintea lui Dumnezeu”.
Definiția religiei adevărate este dată de apostolul Iacov
în capitolul 1:27 - „să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păstrăm neîntinați în lume”.
Dacă Domnul Isus este numai fratele acestor foarte
neînsemnați” fraţi, atunci ceilalți cu cine sînt şi pe cine au ei ca frate? Eu, pînă în prezent, nu am auzit încă pe cineva să-şi pună această întrebare logică dealtfel.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu