marți, 9 octombrie 2012

Diferenţa dintre conjuncţia „şi” şi adverbul „apoi” (Faptele Apostolilor 2:38)


„Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie
botezat în numele Domnului Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre” și „apoi veți primi darul Sfântului Duh”.
Accentul trebuie pus pe pocăință şi nu pe botez,
deoarece toate consecințele binecuvântate ale vieții de ea sînt condiționate.
Cornelescu este cunoscut printre cei mai buni
traducători ai Bibliei de pe această planetă. Pentru că au apărut unele interpretări eronate cu privire la Duhul Sfânt, Biblia din traducerea engleză și greacă în care a fost scris Noul Testament, arată o simultaneitate între pocăință și primirea Duhului Sfânt. Din textul de mai sus reiese și veți primi, nu apoi, darul Duhului Sfânt, dar care se dă numai ca urmare a pocăinței şi  nu ca ceva meritat şi datorat stăruințelor noastre, ci este un cadou al pocăinței.
Și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului  
(Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El, și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt..” (Efeseni 1:13). Acest verset confirmă simultaneitatea credinței, pocăinței și pecetluirea Duhului Sfânt.
Încercarea noastră de a contribui cu ceva la primirea
darurilor lui Dumnezeu este dovada dorințelor noastre naturale de a crede că bunătatea lui Dumnezeu trebuie stimulată de noi, greşit, nu este așa.
Cuvântul grecesc „metanoia”, înseamnă schimbarea
gândirii, înnoirea minții - dacă este cineva în Cristos este o creație nouă, Dumnezeu nu lucrează cu eforturile noastre care nu produc altceva decât transpirație; tocmai de aceea, în toată îmbrăcămintea preoțească a Vechiului Testament, era interzisă lâna pentru că ea produce transpirație, iar la Dumnezeu funcționează inspirația.
O pocăință adevărată aduce simultan iertarea
păcatelor şi pecetea Duhului Sfânt care rămâne pentru toată viața izvorul puterii permanente pentru orice copil al lui Dumnezeu.
Nașterea din nou, ca și o naștere biologică, cuprinde
tot ce are nevoie în viitor copilul deoarece, s-a demonstrat, că prin convertire are loc o schimbare totală până la nivel celular, deci nu se poate separa lucrarea Duhului Sfânt.
Toate se sincronizează perfect astfel încât
adverbul „apoi” este înlocuit cu această conjuncție „și” veți primi darul Duhului Sfânt simultan cu pocăința.
Lucrarea Duhului Sfânt este un proces care durează
toată viața şi care în noi, ca niște vase deschise pentru Dumnezeu, untdelemnul cu toate darurile sale se revarsă, oprindu-se doar când se termină vasele.     
„Dumnezeu nu întârzie niciodată în împlinirea
făgăduințelor Sale cum cred unii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu