vineri, 3 februarie 2012

„Răscumpăraţi vremea” Efeseni 5-16

             S-a zis că musafirii sânt hoţii timpului, şi uneori este adevărat, dar adevăratul hoţ este Diavolul. Toţi avem acelaşi număr de 168 de ore pe săptămână, dar unii ştiu să transforme minutul trecător în 60 de minute neuitate, în timp ce alţii aruncă aceste diamante ale vieţii în marea ignoranţei.
            Minutul e picătura veacurilor ce-au trecut; dacă preţuieşti minutul faci minuni într-un minut.
            Domnul ne-a răscumpărat pe noi, iar noi trebuie să răscumpărăm timpul, care nu poate fi răscumpărat de nimeni în locul nostru. În Betania Domnul a înviat pe Lazăr, lucrare pe care nimeni nu o putea face, dar piatra au dat-o la o parte oamenii.
            Dacă răscumpărarea noastră a cerut un preţ pe care noi niciodată nu l-am fi putut plăti, cum spune Ps. 49, şi răscumpărarea timpului cere un preţ ce poate fi plătit numai de cei răscumpăraţi. Tot secretul unei vieţi fericite constă în stabilirea corectă a priorităţilor, care încep cu timpul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu