sâmbătă, 18 februarie 2012

Domnul va sfârşi ce a început pentru mine Psalm 138-10.


          Numai despre Domnul suntem siguri  că face lucrul acesta totdeauna, spre deosebire de noi oamenii care de cele mai multe ori ne oprim, deşi Domnul Isus a spus cine a pus mâna pe plug să nu se mai uite înapoi.
            Deci noi suntem lutul şi Dânsul olarul, dar a fi lut înseamnă, foarte mult, căci lutul deşi are personalitatea sa, întotdeauna se lasă modelat, pentru ca olarul să-i dea forma scopului său.
            Dacă ne considerăm artizanii propriului viitor, rezultatul este totdeauna un dezastru dar dacă şi noi, ca David, credem că suntem oglindirea slavei Sale, şi că de la un capăt la celălalt, suntem capodopera Sa, atunci putem declara siguri că ce a început în noi şi prin noi, va şi sfârşi.
            Shakespeare a spus ce suntem noi în următoarea frază: "Roşul tineresc al hotărârilor bune s-a veştejit în pustia de şedere pe gânduri".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu