marți, 7 februarie 2012

„Oglinda”. Iacov 1- 23

Marele preot Iosua imbracat in haine murdare
              Pentru unii cel mai bun prieten este câinele iar cel mai mare duşman este oglinda, cum spunea Patrik Morley, deoarece ea este singura care nu se poate schimba după cum ne schimbă anii pe noi.
            Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai fidelă oglindă, dar după ce ne privim în ea uităm îndată cum suntem, deoarece ea nu ne arată cum vrem noi, ci cum suntem. Cât a fost tânără, o împărăteasă avea palatul plin de oglinzi, dar mai târziu a dat ordin să i se schimbe oglinzile, crezându-le vinovate de imaginea pe care o ofereau, ca în final să le distrugă pe toate.
            Atunci când refuzăm realitatea urâţeniei interioare, arătată de Dumnezeu, putem căuta oriunde alternative, dar în zadar.
            Proorocul Zaharia în cap 3- 3 ne vorbeşte despre marele preot Iosua care era îmbrăcat în haine murdare dar sta în picioare înaintea Domnului, iar Satana sta la dreapta lui ca să-l pârască. Îngerul Domnului a zis celor ce stăteau înaintea lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el” şi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac în haine de sărbătoare”. Dacă avem ceva pe faţă şi nu vedem să ne ducem la oglindă, apoi la izvor şi ca şi Iosua deşi era mare preot, a fost îmbrăcat chiar în timpul slujbei sale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu