marți, 3 ianuarie 2012

BETLEEMUL CENTRUL PLANETEI ȘI AL ISTORIEI.


După 500 de ani de tăcere din vremea lui Maleahi, apare întruparea Cuvântului Logosul divin la împlinirea vremii.
Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr„ Ioan 1-14
Betleemul acum pe teritoriul Cisiordaniei l-am filmat, este un oraș frumos pe o colină frumoasă unde pe  
ruinele grotei de altădată în care se află mai multe încăperii înclusiv staulul, împăratul Constantin cel Mare a construit o mare Bserică ce are 44 de coloane cilindrice pe care Cruciații în secolul al 12 au reamenajato.
Îmăratul Octavian Augustus a decretat efectuarea unui recensământ și Iosif logodit cu fecioara Maria au părăsit Nazaretul Gaileii unde locuiau pentru a se încrie la recensământ în cetatea lui David din care se trăgea, sosindu-i sorocul Maria a născut acolo într-un grajd deoarece în casa de poposire nu mai era loc. Din acel moment se petrec lucruri unice și speciale ce marchează antrenarea întregului cosmos, la acest eveniment.
1 O fecioară naște un copil de parte bărbătească pe cale supranaturală contrar tuturor legilor omenești fără participarea celor 23 de cromozomi ai vreunui bărbat.
Cel veșnic întră în timp, iar spiritul în materie și apare astfel Fiul lui Dumnzeu ale cărui zile încep să fie numărate, ca primul înscris în analele istoriei și ale recensământului lui Augustus care a oferit Romei așa numita „Pax Romana„ pentru 40 de ani. Prințul Păcii de la care a și început numărătoarea anilor pe planeta noastră oricare ar fi părerile oamenilor despre nașterea Domnului Isus atunci când vorbește Dumnezeu în istorie oamenii trebuie să tacă este devenind nu numai Fiul lui Dumnezeu ci și Fiu al Omului.
„După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe feluri Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul„  Evrei 1. 1-2.
Acolo și atunci istoria profană a lumii neamurile din care și noi facem parte se intersectează cu istoria divină a Bibliei, care pe tot parcursul celor 4000 de ani a îndreptat privirele spre acest moment.
„Boul își cunoate stăpânul și măgarul ieslea„ ne spune Isaia cap. 1
Boul animal curat și măgarul animal necurat se întâlnesc la ieslea din Beteleem, locul și timpul când apare Prințul Păcii.

2 Primi participanți sunt îngerii care formează un cor demonstrând că evenimentul nu este ceva numai pentru pământ ci și pentru cer.

3 Păstori care făceau de straje în jurul turmei reprezintă oamenii simpli și păstori lor spirituali care au grijă de turmă.

4 Cei 3 magi din Răsărit acolo unde s-a născut astronomia vin la Ierusalim cu daruri și după numărul darurilor aur smirnă și tămâie a fost considerat și numărul magilor deoarece în Biblie nu este scris numărul lor vin pentru a se închina marelui Împărat de curând născut.
Ei care stăteau pe ziguratele cetăților din Babilon și urmăreau harta cerului, au văzut Steaua despre care vorbise prorocul Balaam cu aproape 1000 de ani în urmă când spunea: „ÎL văd dar nu acum ÎL zăresc dar nu de aprope o Stea răsare din Iacov„ nu știm dacă ei cunoșteau profeția, dar erau inspirați de Dumnezeu și au pornit pe lungul drum plin de peripeții urmând Steaua spre Ierusalim.
Unii pretinși savanți afirmă că a fost vorba de cometa Haley pe care am văzut-o și eu în 1997, având o perioadă de 27 ani de apariție cu regularitate, dar cometele nu pot fi confundate cu stelele înțelegere pentru care nu trebuie să astronom sau savant.
Nașterea Domnului Isus a fost un eveniment cosmic, și cerul a trimis mesajul său prin cei 3 magi.
5 Un mare poet Latin Vergiliu în anul 40 născut în anul 90 înainte de Domnul Isus care a murit în anul 17, a scris 63 de versuri în egloga a patra în care a scris că după trcerea epocii de aur de argint de bronz și de fier, perioade descrise în visul lui Nebucadnețar Daniel 2, o fecioară va naște un împărat care va salva națiunea Sa și lumea  întreagă înaugurând o nouă perioadă ce se va numi epoca de aur a istoriei lumii.
Nașterea Domnului Isus la care a participat așa cum am arătat mai sus toate categoriile de ființe beneficiare ale acestui eveniment reprezintă cea mai elocventă dovadă a iubirii infinite a lui Dumnezeu care a dorit ca frumoasa noastră planetă albastră credem unică în univers, să nu fie o anexă a universului, ci un loc paradisiac de culoarea cerului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu