marți, 6 decembrie 2011

INFORMAȚI DAR NETRANSFORMAȚI 2 Împărați 2

Când a trebuit să fie răpit Ilie de pe pământ ar fi dorit ca să fie singur în acel moment, dar el se găsea la Ghilgal cu robul său Elisei.

I-a spus lui Elisei să rămână acolo, deoarece dânsul merge la Betel. Elisei însă era nu numai informat dar și transformat, adică dispus să-l însoțească până la capăt.
Acolo este întâmpinat de fiii proroocilor care aveu un seminar teologic de cel puțin 50 de studenți care știau că în acea zi va fi răpit Ilie și-l anunță pe Elisei, crezând că dânsul nu știa acest lucru, dar deja dânsul nu numai că știa, dar chiar nu se mai despărțea de Ilie, deși din nou vrea să meargă singur spre Ierihon.

Am făcut acest drum lung dela Betel spre Ierihon cu mașina peste 200 de klm. Dar dânsul, pe jos.

Ca și la Betel, toți fiii prorocilor erau informați ca și părinții lor, spunându-i lui Eisei același lucru, anume că în acea zi Ilie va fi răpit.

Toți credeau, afară de Elisei, că acest eveniment este o problemă personală a lui Ilie
dar nu era așa.

A vrut să plece singur la Iordan, dar Elisei nu-l părăsește și acolo au venit iarăși 50 de tineri fii ai prorocilor care s-au oprit la o oarecare distanță de ei pe malul Iordanului. Cu mantaua sa Ilie despică apele Iordanului și trec amândoi.

Apreciind foarte mult perseverența lui Elisei îl întreabă ce dorește, și Elisei parcă cere imposibilul, „să vină peste mine o îndoită putere din puterea ta„ dar în loc de gelozie, din cauză că acesta vrea să fie mai mare decât el, îi spune că dacă mă vei vedea când plec, așa va fi, și așa fost.

Un car de foc cu cai de foc l-a luat în cer pe Ilie iar mantaua sa cade pe pământ, Elisei își rupe hainele și se îmbracă în mantaua lui Ilie cu o îndoită putere cum ceruse.

Este o prefigurare perfectă a ceeace se va întâmpla la venirea Domnului lui, când creștinii se vor afla în una din cele trei stări posibile.

1. Creștini care știu exact din Biblie ce se va întâmpla la răpire, adică foarte informați dar netransformați:
Niciunul nu a fost dispus să-l urmeze pe Ilie pe drumul lung și arzător al deșertului Iudeii.

2. Creștini care merg până la Iordan locul morții și învierii, chiar se botează dar nu trec dincolo:
„Dacă vrei să intri-n viață trebuie întâi să mori, omul vechi al tău să treacă prin ai morții reci fiori„

3. Creștinii simbolizați prin Elisei care au făcut din răpire un scop, nu o doctrină ieftină de spus altora:
Numai una din condiţii va fi aceea de a-L vedea, dar aceasta este posibilă doar pentru cei ce-L urmează pe Mire oriunde merge El.
Americanii au ajuns pe lună pe data de 20 iulie 1969, când se sărbătorește ziua Sfântului Ilie.

Parcă intenționat au vrut să înlocuiască răpirea cu aceste călătorii spațiale deoarece Domnul Isus nu mai este așteptat. Oricine are 20 de milioane de dolari, acum poate face o călătorie spațială cu naveta Sovietică Soiuz, și am văzut astfel de plimbări costisitoare.

Este paradoxal că prin Duhul au fost informați, dar procesul s-a oprit, fără a avea loc și transformarea proorocilor din cele trei localități.

Ei nu credeau proorocia pe care o vesteau, dovadă că după ce vine Elisei la ei aceștia devin complet necredincioși fiind supuși unei lucrări de rătăcire, cum spunea Pavel tesalonicenilor, încât se duc toți cei cincizeci să-l caute pe Ilie pe munți și prin văi, trei zile și trei nopți, întorcându-se obosiți și flămânzi.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu