sâmbătă, 12 noiembrie 2011

NUMAI PĂCATUL ESTE MOLIPSITOR, NU ȘI SFINȚENIA Hagai 2-12.


Dacă un om cu carne sfințită, atinge pe poale un alt om, acela nu se sfințește, dar dacă atinge un mort, devine necurat, deci numai păcatul este molipsitor nu și sfințenia, ne spune Proorocul.
Moartea este cel din urmă vrăjmaș care va fi nimicit, deci un om mort indiferent de valoarea sa anterioară devine necurat după ce moare, cel puțin așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și oricine se atinge de el devine necurat pentru 7 zile.
Viața e din Dumnezeu și omul a fost creat ca să trăiască veșnic. Moartea este un intrus în creațiune, care a intrat în lume prin păcat. Dar cea mai mare lecție pe care a vrut Dumnezeu să ne-o dea, știind înclinația omului spre idolatrie încă din antichitate, a fost aceia ca oamenii să nu se închine la relicve, la cadavre, la moaștele sfinților, deoarece prin atingerea de un mort, cel mai sfânt om devine necurat, spurcat, molipsitor la rândul său fără a avea voie să se atingă de nimeni, până ce va aduce jertfa de ispășire, fiind obligat ca și leproșii să strige de la 40 de metri că este necurat spre a evita și molipsirea altora. De unde au luat atunci oamenii obiceiul păgân de a se închina la cei morți, de a atinge raclele cu oasele unor muritori, dacă Dumnezeu interzice expres aceste practici sau erezii? Desigur se înțelege că de la triburile sălbatice și din mitologie. „Un preot nu se va duce la un mort. Ezechel 45-25„ Levitic 21-1. Această molipsire este interzisă în țările civilizate, pe care le-am vizitat. În primul rând că practica aceasta nu are nimic a face cu creștinismul și nici cu sănătatea publică.

Am fost în Patmos acolo unde a fost scrisă Apocalipsa și Apostolul Ioan a vrut să se închine nu unui cadavru ci îngerului Domnului Isus personal și știți ce i-a răspuns acesta?
„Ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și frații tăi prooroci și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu„ Apocalipsa 22-9. „Căci astfel de închinători dorește Tatăl„ Ioan 4-23. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca oamenii să se închine și la moaștele lui Moise, nu l-ar fi îngropat într-un loc secret. Deuteronom 34-6.
Se face așa mare comerț cu icoanele și cu moaștele oamenilor încât oricât ar fi de convinși oamenii religioși că tot ce se face este păgânesc, interesul predomină, iar adevărul s-a poticnit în piața de obște. Isaia 59-14.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu