joi, 1 noiembrie 2012

Stiinta contrazice Biblia? Principii stiintifice descrise in Biblieby Rich Deem 

Introducere

Biblia este, foarte des, descrisa ca a o carte care include multe idei care nu sunt conform cu ceea ce sustine stiinta din zilele noastre. Adevarul este ca multi crestini si ne-crestini au in asa fel incat pare sa contrazica lumea reala. De exemplu, Biserica Catolica a promovat geocentrismul (idea ca Pamantul este in centrul universului).Acest concept nu se gaseste in Biblie. Acest concept provine din urmatorul rationament: daca oamenii sunt centrul atentiei lui Dumnezeu atunci locul unde traiesc ei, ar trebui sa fie centrul universului creat de Dumnezeu. Nu este nici logic nici biblic. Biblia ne spune ca, de fapt, cerul stapaneste peste pamant, acesta avand propriile sale legi (Iov 38.33).Primii sustinatori (Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler si Galileo Galilei) ai heliocentrismului (Pamantul se invarte in jurul soarelui) erau cu totii crestini. Isaac Newton, in faimoasa sa lucrare stiintificaPhilosophiae Naturalis Principia Mathematica spunea: "Cel mai frumos sistem continand soare, planete si comete nu putea exista cu ajutorul si sub stapanirea unei Fiinte inteligente si puternice."

Scopul Bibliei

Biblia nu a fost scrisa ca o carte stiintifica si nici nu avea scopul de a descrie functionarea lumii fizice. A fost scrisa pentru a explica principiile spirituale - natura umanitatii, natura lui Dumnezeu si cum oamenii pot avea o relatie personala cu Dumnezeu. Totusi, atunci cand Biblia descrie lumea fizica, este foarte exacta. Scopul acestui articol este de a ilustra cateva din exemplele remarcabile de principii stiintifice, descrise in Biblie cu sute sau mii de ani inainte de a fi confirmate de stiinta.
Biblia si stiinta
Scientific Principle
Biblical Reference
Cosmologie/Astronomie

Timpul a avut un inceput
2 Timotei 1:9 El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat ân Hristos Isus, ânainte de veşnicii,
Tit 1:2 ân nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai ânainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,
1 Corinteni 2:7 Noi propovăduim ânţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai ânainte de veci,
Universul a avut un inceput
Geneza 1:1 La ânceput, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Geneza 2:4 Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.
Isaia 42:5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile şi le-a ântins, care a ântins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet celor ce merg pe e
Universul a fost creat din ceva invizibil
Evrei 11:3 Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
Universul este are limite
Romani 8:38 Căci sunt bine âncredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici ângerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, Romani 8:39 nici inaltimea, nici adancimea, nici o alta faptura, nu vor fi in stare sa ne desparta de dragostea lui Dumnezeu, care este in Isus Hristos, Domnul nostru.
Universul este in expansiune
Iov 9:8 Numai El ântinde cerurile, şi umblă pe ânălţimile mării.
Psalmii 104:2 Te ânveleşti cu lumina ca şi cu o manta; ântinzi cerurile ca un cort.
Isaia 40:22 El stă deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste ânaintea Lui; El ântinde cerurile ca o mahramă subţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască ân el.
Isaia 42:5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile şi le-a ântins, care a ântins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet celor ce merg pe el.
Isaia 45:12 Eu am făcut pământul, şi am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am ântins cerurile, şi am aşezat toată oştirea lor.
Ieremia 10:12 Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a ântemeiat lumea prin ânţelepciunea Lui, a ântins cerurile prin priceperea Lui.
Zaharia 12:1 Prorocia, Cuvântul Domnului despre Israel. Aşa vorbeşte Domnul, care a ântins cerurile şi a ântemeiat pământul, şi a ântocmit duhul omului din el
Creatia materiei si energiei in univers a luat sfarsit
Geneza 2:3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că ân ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse. Geneza 2:4 Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.
Universul se va stinge (a doua legii a termodinamicii; entropia maxima)
Psalmii 102:25 Tu ai ântemeiat ân vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
Psalmii 102:26 Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se vor ânvechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veşmânt, şi se vor schimba.
Psalmii 102:27 Dar Tu rămâi Acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.
Ordinea corecta a creatiei
Geneza cap. 1
Numarul stelelor depaseste un miliard
Geneza 22:17 te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi ânmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei.
Ieremia 33:22 Ca oştirea cerurilor, care nu se poate număra, şi ca nisipul mării, care nu se poate măsura, aşa voi ânmulţi sămânţa robului Meu David, şi pe Leviţii, care-Mi slujesc."
Fiecare stea este diferita
1 Corinteni 15:41 Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte ân strălucire de altă stea.
Pleiadele si Orion sunt constelatii legate gravitational
Iov 38:31 Poţi să ânnozi tu legăturile Găinuşei, sau să dezlegi frânghiile Orionului?
Lumina este in miscare
Iov 38:19 Unde este drumul care duce la locaşul luminii? Şi ântunericul unde âşi are locuinţa? Iov 38:20 Poţi să le urmăreşti până la hotarul lor, şi să cunoşti cărările locuinţei lor?
Pamantul este controlat de ceruri
Iov 38:33 Cunoşti tu legile cerului? Sau tu âi orânduieşti stăpânirea pe pământ?
Pamantul este o sfera
Isaia 40:22 El stă deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste ânaintea Lui; El ântinde cerurile ca o mahramă subţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască ân el.
Iov 26:10 A tras o boltă pe faţa apelor, ca hotar ântre lumină şi ântuneric.
Proverbele 8:31 jucând pe rotocolul pământului Său, şi găsindu-mi plăcerea ân fiii oamenilor.
Exista zi si noapte, in acelasi timp, pe Pamant
Luca 17:31 ân ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi âşi va avea vasele ân casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai ântoarcă.
Luca 17:34 Vă spun că, ân noaptea aceea, doi inşi vor fi ân acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;
Pamantul este suspendat in spatiu
Iov 26:7 El ântinde miazănoaptea asupra golului, şi spânzură pământul pe nimic.
Stiintele Pamantului

Pamantul a aparut ca o lume acvatica. Continentele s-au format ca urmare a miscarilor tectonice
Geneza 1:2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era ântuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.
Geneza 1:9 Dumnezeu a zis: "Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului, şi să se arate uscatul!" Şi aşa a fost.
Psalmii 104:6 Tu âl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperi cu o haină; apele stăteau pe munţi,
Psalmii 104:7 dar, la ameninţarea Ta, au fugit, la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă,
Psalmii 104:8 suindu-se pe munţi şi pogorându-se ân văi, până la locul, pe care li-l hotărâsei Tu.
Proverbele 8:27 Când a ântocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului,
Proverbele 8:28 când a pironit norii sus, şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului,
Proverbele 8:29 când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului,
Iov 38:8 Cine a ânchis marea cu porţi, când s-a aruncat din pântecele mamei ei?
2 Petru 3:5 Căci ânadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei,
Ciclul apei in natura
Eclesiastul 1:7 Toate râurile se varsă ân mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo.
Isaia 55:10 Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai ântorc ânapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,
Iov 36:27 Căci El trage la El picăturile de apă, le preface ân abur şi dă ploaia,
Iov 36:28 pe care norii o strecoară, şi o picură peste mulţimea oamenilor.
Aerul are greutate
Iov 28:25 Când a rânduit greutatea vântului, şi când a hotărât măsura apelor,
Vanturile sunt ciclice
Eclesiastul 1:6 Vântul suflă spre miază-zi, şi se ântoarce spre miază-noapte; apoi iarăşi se ântoarce, şi âncepe din nou aceleaşi rotituri.
Biologie

Omul are o compozitie chimica
Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat ân nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Geneza 3:19 ân sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei ântoarce ân pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti, şi ân ţărână te vei ântoarce."
Viata creaturilor este in sange
Leviticul 17:11 Căci viaţa trupului este ân sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele noastre, căci prin viaţa din el face sângele ispăşire.
Importanta igienei
Numeri 19
Deuteronomul 23:12 Să ai un loc afară din tabără, şi acolo să ieşi afară.
Deuteronomul 23:13 ântre uneltele tale să ai o lopată, cu care să sapi şi să-ţi acoperi murdăriile ieşite din tine, când vei ieşi afară.
Levitic 7-9
http://www.godandscience.org/apologetics/sciencebible-ro.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu