vineri, 2 noiembrie 2012

Judecata celor ce poartă haine străine. (Țefania 1:8)Nu am văzut și nu am auzit nici o interpretare teologică a acestui verset.
       Ce înseamnă înaintea lui Dumnezeu a purta haine străine?
       Prima interpretare pe care am dat-o în tinerețe a fost că nu trebuie să cumpăr haine în rate sau pe datorie -  nefiind plătite, nu erau ale mele. Acum, însă, cred că poate fi vorba și de faptul că orice comportament contrar voiei lui Dumnezeu constituie un delict în domeniul spiritual.
       Când soția lui Ieroboam se duce travestită, adică îmbrăcată nu ca soția unui împărat, ci ca o oarecare femeie, ca să-l întrbe pe proroc dacă-i va muri copilul, acesta, auzindu-i pașii şi înainte de a o vedea îi spune:  „intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta?”
       În aceste vremuri finale ale istoriei umane, unul din mijloacele prin care cel rău (şi care nu merită să fie scris cu majuscule) este tocmai acest comportament de travestire, prevăzut de Domnul Isus când a vorbit la adresa unor feţe bisericești numindu-le lupi răpitori, deşi vin îmbrăcațe în piele de oaie, iar altădată îi numeşte morminte văruite.
       Este un pericol general duplicitatea și, poate, tocmai de aceea Dumnezeu a declarat cameleonul drept o ființă necurată, chiar dacă este creația Sa deoarece  își schimbă culoarea după mediul în care se află.
       Simon a vrut să treacă în fața bătrânilor Bisericii un creștin mai spiritual decât era în realitate și, după ce a vândut o moșioară, a venit să dea banii toți - a zis el -, comunității creștine, deși oprise ceva din ce era al lui;  putea însă să-i oprească toți și nu pățea nimic, dar a mințit şi a murit pe loc, și el și soția – şi asta pentru că au vrut să apară altfel de cum erau, îmbrăcând o haină străină.
       Dacă David meregea la Goliad cu armurile lui Saul, cu hainele străine date de acesta, categoric era omorât de Filistean, dar el a mers cu praștia și trăistuţa sa de cioban în care avea cele 5 pietricele: „Nu te teme, crede numai” și astfel a salvat tot poporul de la pierzare.
Cuvântul  ipocrit vine de la cuvântul grecesc mascat,  om care nu este cum pare.
       Orice creștin poate deveni cretin ori de câte ori poartă o haină străină, o haină care nu-i aparţine, o imagine falsă,  diferită de ceea ce pretinde el a fi. Dumnezeu a dat omului cuvântul, spre deosebire de tot restul ființelor, pentru a spune exact ce gâdește, dar acum la modă este a folosi cuvântul tocmai pentru a ascunde gândurile, intenţiile.
       Hainele străine ce vor fi judecate de Dumnezeu pot fi găsite în multe alte domenii.
       Toate lucrurile din Ierihon erau date spre nimicire, dar o manta din Șinear foarte frumoasă, de origine Babiloniană, l-a atras pe Acan. Dorind să aibă o haină străină, a câștigat de fapt moartea.
       Din Eden, Dumnezeu a făcut haine de piele, având la bază o jertfă prefigurativă a hainei mântuirii prin jertfa Domnului Isus. Adam și Eva au avut propria lor inițiativă -  a frunzelor şi a faptelor ca îmbrăcăminte.
       La nunta fiului de împărat un om a venit cu hainele proprii, deși ţinuta era oferită gratuit invitaților, dar imediat a fost scos afară și judecat pentru haina străină a momentului.
       Cu cât ne vom cerceta mai mult și vom intra în noi înșine, cum spune prorocul Isaia 44:19, cu atât mai mult vom descoperi că toate locurile dosnice din țară „sânt pline de bârloage de tâlhari”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu