vineri, 10 mai 2013

Capitolul 6. DAR ÎNTÂI VINE NU CE ESTE DUHOVNICESC CI CE ESTE FIRESC. CE ESTE DUHOVNICESC VINE PE URMĂ.
                        1 Corinteni 15-46.

      Cain a fost întâiul născut al lui Adam, dar a omorât pe fratele său Abel, care a fost înlocuit de Set, cu care începe arborele genealogic mesianic, deci întâi a venit ce este firesc, cel duhovnicesc a venit pe urmă. Geneza 4-25
      Ismael este întâiul născut al lui Avraam  din Agar firesc din sclavă, iar cel născut prin făgăduință Isac, este cel duhovnicesc și adevăratul moștenitor al tuturor făgăduințelor. Geneza 21-5
      Esau este primul născut al lui Isac, și pentru un blid de linte și-a vândut dreptul de întâi născut, dar numai călăuzirea mamei sale Rebeca, a schimbat cursul istoriei, deoarece el era firesc, iar binecuvântarea a revenit lui Iacov, care era duhovnicesc, părintele celor 12 seminții. Geneza 30
      Manase era întâiul născut al lui Iosif, dar când cei doi copii ai lui, au fost înfiați de tatăl său Iacov, în momentul binecuvântării, acesta pune mâna dreaptă pe Efraim care era al doielea, și nu pe Manase, iar Iosif în sinea sa a zis că bătrânul său tată, dacă nu mai vede bine, a greșit cu binecuvântare, și cu delicateță, vrea să corecteze după părerea dânsului lucrurile, punând mâna pe mâna dreaptă a tatălui, ca s-o îndrepte spre Manase, dar Iacov nu greșea în nimic din tot ce făcea. Geneza 48-20
      Dumnezeu binecuvintează rodirea pe (Efraim), nu uitarea pe (Manase).
      Lecția profetică dată de Iacov, lui Iosif și tuturor geneațiilor următoare, este că așa cum ne naștem firești, nu putem moștenii împărăția lui Dumnezeu, ce este duhovnicesc vine pe urmă prin convertire.
      „Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu„ Ioan 3.

    7.CE ESTE VIAȚA ? UN ABUR, O UMBRĂ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu