marți, 28 mai 2013

Anul Nou Levitic 23- 23.            Evreii serbează de două ori pe an anul nou, respectiv anul nou religios în luna Nisan 13, care este prima lună a anului, în amintirea ieşirii din Egipt şi în ziua  întâia din luna a şaptea anul nou civil sub denumirea de Roş-Haşana sau sărbătoarea Trâmbiţelor.
            Semnificaţia acestor două sărbători este foarte mare deoarece prefigurează cele două mari evenimente ale vieţii omului, şi anume anul nou civil prefigurează naşterea noastră pentru pământ fiind legată de timp, iar anul nou religios prefigurează naşterea noastră pentru cer şi e legată de jertfa mielului pascal de spaţiu divin.
            Am văzut astăzi oameni cu mielul în braţe ce mergeau pe străzi sperând ca anumiţi cetăţeni  după ce plătesc ceva să se atingă de miel pentru a avea noroc în noul an. Le-am vorbit despre un alt Miel care fără bani poate fi atins prin credinţă, care a fost jertfit pentru noi ca să ne ierte toate păcatele, şi poate aduce cel mai mare noroc, adevărata fericire.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu