marți, 24 decembrie 2013

Definiția mântuirii! Luca 2-77.


      „Să dai poporului tău cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor„.

      Putem cunoaște multe lucruri, de care nu vom da socoteală. Dar nu trebuie să uităm niciodadă ce spune Eclesiastul în ultimul său capitol, 12, și în ultimul verset, anume că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată.

     Noi trebuie să cunoaștem mântuirea spre a putea avea iertarea păcatelor, aceasta fiind singura cale spre fericirea noastră cea adevărată.


   Pentru aceasta S-a născut, a trăit şi a suferit Domnul Isus; a fost jertfit, apoi a înviat ca noi să putem cunoaște mântuirea care constă în iertarea păcatelor. 

     După ce Dumnezeu a văzut timp de 4000 de ani că natura umană prin sine este irecuperabilă, a găsit în Sine soluția de neimaginat a unei iubiri ce se jertfește pe Sine, prin Fiul. 

    Numai printr-un cuvânt de mulțumire și recunoștință putem dobândi iertarea păcatelor noastre, ştiute sau neştiute!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu