sâmbătă, 7 decembrie 2013

Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Efeseni 6-10
     Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Efeseni 6-10

     „Pot totul în Hristos„ deoarece, spunea Domnul Isus, „despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic„.
Trăim numai dacă Hristos trăieşte în noi.
Peste un milion de martiri au demonstrat puterea prezenţei Domnului Isus în viaţa lor.
     Napoleon a întâlnit un soldat Francez îngheţat în post.
S-a aşezat şi a stat un timp lângă el în picioare.
     Apoi a afirmat că de astfel de oameni are nevoie nu numai Franţa, ci şi cerul.    Adormisem dar inima-mi veghea. Cântarea Cântărilor 5-2

     „Fie că veghem fie că dormim noi suntem ai Domnului„ Pornim de la cele fireşti ca să ajungem la cele duhovniceşti.
Ce ar fi dacă numai 2 minute ar adormi şi inima în timp ce noi dormim.
Aşa cum inima nu doarme nici Cel ce ne-a mântuit nu doarme şi nici nu dormitează
   Ps. 121-4. Acesta este girul răpirii noastre în slavă cu Domnul Isus, că inima odată răscumpărată, nu doarme niciodată.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu