miercuri, 29 august 2012

Să nu treceţi peste „ce este scris” 2 Corinteni 4- 6.

Domnul Isus spunea Fariseilor că au desfiinţat frumos Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinilor.
Acum datinile strămoşeşti, de origine păgână cele mai multe, au căpătat o denumire divină „sfânta tradiţie„.
Expresia Sfânta Scriptură, a fost înlocuită cu sfânta tradiţie. Îngerul Domnului Isus i-a spus foarte clar lui Ioan pe insula Patmos că cine va adăoga ceva la Cuvântul Său i se vor adăoga urgiile scrise, iar cine va scoate ceva, i se va scoate partea sa de la pomul vieţii şi din Cetatea Sfântă.
„Oricine nesocoteşte Cuvântul Domnului se pierde„.  Proverbe 13- 13.
Să nu ne mai mirăm că sunt atâţia pierduţi chiar în rândul celor ce se cred în Casa Domnului.
Primii doi copii ai lui Aron, Hofni şi Fineas, au murit în Casa Domnului, considerând ei că pot aduce foc pentru jertfă de oriunde, nu numai de pe altar, ce părea banal, dar această interpretare a Cuvântului le-a fost fatală.

Un comentariu: