marți, 13 octombrie 2009

Mulţi au crezut în El, dar El nu se încredea în ei. Ioan 2- 24.


Cele mai multe dureri de pe pământ se datorează decepţiilor pe care le generează excesiva noastră încredere în oameni.

Trebuie să-L urmăm pe Domnul Isus şi în această privinţă cu atât mai mult, deoarece noi nu putem vedea dincolo de paravanul aparenţelor.

Iată motivul pentru care Dânsul nu se încredea nici chiar în cei care crezuseră în El, poate tocmai că la baza credinţei lor stătea faptul că văzuseră semne şi minuni.

Domnul Isus nu era un iluzionist, iar atunci când o parte î-L părăsesc, vedem la Ioan 6 că zice celorlalţi, "voi nu vreţi să vă duceţi?".

Nu se încredea în oameni, deoarece ştia ce este în om, iar noi ne încredem deoarece nu ştim ce este în om, căci dacă am ştii şi noi ca Dânsul, nu am mai face atâtea greşeli.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu